Dầu đậu tương thô (Crude Vietnam Soybean Oil)

19.000₫
Tên sản phẩm: Dầu đỗ tương thô  Thời hạn sử dụng: Tối thiểu 2 năm trong nhiệt độ phòng và điều kiện ánh sáng tối Phân tích sản phẩm:  Bên ngoài: Màu vàng óng Độ ẩm,chất bay hơi và Tạp chất không hòa tan: 0.3%-0.39% Hàm...

Product

Tên sản phẩm: Dầu đỗ tương thô 

Thời hạn sử dụng: Tối thiểu 2 năm trong nhiệt độ phòng và điều kiện ánh sáng tối

Phân tích sản phẩm: 

Bên ngoài: Màu vàng óng

Độ ẩm,chất bay hơi và Tạp chất không hòa tan: 0.3%-0.39%

Hàm lượng Acid béo tự do: 0.1%-4.0%

Tocopherols (ppm) 700-1500

Phosphourus (ppm) 200-1000

Hàm lượng Peroxide (meq/kg): 0.00-0.10

Hàm lượng Iodine : 133

Color- Yellow: 40

Color- Red: 3.5

Flash Point: 500 độ F

Thành phần Acid béo

C16: 0 Palmitic: 10.14%

C18: 2 Linoleic: 51.47%

C18: 3 Linolenic: 8.31%

C18: 0 Stearic: 4.20 %

C18: 1 Oleic: 24.31%

Other: 1.31%